Obsah

Zmluvy

Zmluvy za rok 2016

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme-Gálisová

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme-Gálisová.pdf Stiahnuté: 13x | 04.08.2017

Dodatok č. 1-2016

Dodatok č. 1-2016.pdf Stiahnuté: 15x | 04.08.2017

Dodatok č. 2 - text

Dodatok č. 2 - text.pdf Stiahnuté: 14x | 04.08.2017

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke-MINV SR

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke-MINV SR.pdf Stiahnuté: 16x | 04.08.2017

dodatok k zmluve T-com

dodatok k zmluve T-com.pdf Stiahnuté: 14x | 04.08.2017

Dohoda

Dohoda.pdf Stiahnuté: 16x | 04.08.2017

Hromadná licenčná zmluva-SOZA

Hromadná licenčná zmluva-SOZA.pdf Stiahnuté: 19x | 04.08.2017

Nájomná zmluva-SHMÚ

Nájomná zmluva-SHMÚ.pdf Stiahnuté: 13x | 04.08.2017

Poistná zmluva-poistenie majetku-Komunálna poisťovňa

Poistná zmluva-poistenie majetku-Komunálna poisťovňa.pdf Stiahnuté: 21x | 04.08.2017

Priloha c. 2 - text

Priloha c. 2 - text.pdf Stiahnuté: 12x | 04.08.2017

Príloha č. 1 - text-1

Príloha č. 1 - text-1.pdf Stiahnuté: 13x | 04.08.2017

Príloha č. 3 - text

Príloha č. 3 - text.pdf Stiahnuté: 13x | 04.08.2017

Dodatek č. 1 k zmluva o poskytnutí nenavratného finančného prispevku

scan.pdf Stiahnuté: 14x | 09.08.2017

Zmluva - CVČ - Rímskokat.cirkev

Zmluva - CVČ - Rímskokat.cirkev.pdf Stiahnuté: 14x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-APV AUDIT

Zmluva o dielo-APV AUDIT.pdf Stiahnuté: 13x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-BFS

Zmluva o dielo-BFS.pdf Stiahnuté: 16x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-INMAT-MŠ

Zmluva o dielo-INMAT-MŠ.pdf Stiahnuté: 12x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-INMAT-OcÚ

Zmluva o dielo-INMAT-OcÚ.pdf Stiahnuté: 22x | 04.08.2017

zmluva o dielo-Najkrajšie ihriská

zmluva o dielo-Najkrajšie ihriská.pdf Stiahnuté: 13x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-TECH-ART

Zmluva o dielo-TECH-ART.pdf Stiahnuté: 14x | 04.08.2017

Stránka