Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2014

Dodat. č. 1 k zmluve o spol. úrade - pozemné komunikácie- Mesto Topoľčany

Dodat. č. 1 k zmluve o spol. úrade - pozemné komunikácie.pdf Stiahnuté: 137x | 04.08.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - Mesto Topoľčany

Dodatok č. 1 - Spol. stavebný úrad.pdf Stiahnuté: 138x | 04.08.2017

Termínovaný vklad č. 1 - Prima Banka

Termínovaný vklad č. 1.pdf Stiahnuté: 141x | 04.08.2017

Zmluva o dielo - Milpek

Zmluva o dielo - DS.pdf Stiahnuté: 146x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (MŠ) - SPP

SPP-MŠ.pdf Stiahnuté: 169x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (OcÚ) - SPP

SPP-Obec.pdf Stiahnuté: 143x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (TJ) - SPP

SPP-TJ.pdf Stiahnuté: 139x | 04.08.2017

Zmluva o nájme - Gálisová

Nájomná zmluva Gálisová.pdf Stiahnuté: 131x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - NSK

Zmluva NSK.pdf Stiahnuté: 148x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - PZ Starý Háj Norovce

zmluva o dotácií PZ.pdf Stiahnuté: 141x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie(CVČ)-ZŠ Škultétyho Topoľčany

Zmluva - CVČ.pdf Stiahnuté: 144x | 04.08.2017

Zmluva o poskytovaní služieb - Pavol Blaška

Blaška- zmluva.pdf Stiahnuté: 154x | 04.08.2017

Zmluva o spolupráci - Bioplant

Bioplant.pdf Stiahnuté: 142x | 04.08.2017

Stránka

  • 1