Navigácia

Obsah

Zasadnutia OcZ

Plán zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva na rok 2017:

17. 2. 2017 o 18:00 hod.

21 .4. 2017 o 18:00 hod.

23. 6. 2017 o 19:00 hod.

18. 8. 2017 o 19:00 hod.

29. 9. 2017 o 18:00 hod.

15.12.2017 o 18:00 hod.