Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 14x | 15.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 16x | 15.12.2020

2020

Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 76x | 26.11.2019

Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 75x | 26.11.2019

2019

Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 39x | 13.03.2020

Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 43x | 13.03.2020

Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 145x | 13.12.2018

Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 156x | 13.12.2018

2018

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 121x | 21.02.2019

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 128x | 21.02.2019

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 239x | 18.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 211x | 18.12.2017

2017

Plnenie rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 200x | 15.02.2018

Plnenie rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 186x | 15.02.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - výdavky Stiahnuté: 228x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - príjmy Stiahnuté: 203x | 09.08.2017

2016

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - výdavky Stiahnuté: 205x | 09.08.2017

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - príjmy Stiahnuté: 234x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2016-2018 - ocz - výdavky Stiahnuté: 211x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2016-2018 - ocz - prijmy Stiahnuté: 207x | 09.08.2017

Stránka