Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

V obci je vytvorený 1 volebný obvod.

Zoznam poslancov:

  • Marta Bujnová - zástupkyňa starostky obce
  • Ing. Milan Bujna
  • Rudolf Bujna
  • Beáta Bujnová
  • Štefan Hanuliak
  • Dezider Kováčik
  • Beáta Sekerešová

 

Kontakt na poslancov :

Meno a priezvisko     Adresa     Telefónne číslo     Číslo na mobil
Marta Bujnová     Rajčany č. 92         0904 991 837
Ing. Milan Bujna     Rajčany č. 213             0902 324 451
Rudolf Bujna     Rajčany č. 43       038/5300345    
Beáta Bujnová     Rajčany č. 90              0907 778 679
Štefan Hanuliak     Rajčany č. 144              0907 404 435
Dezider Kováčik     Rajčany č. 200     038/5300341 0907 121 274
Beáta Sekerešová     Rajčany č. 98           0917 537 444

 

Komisie obecného zastupiteľstva 


- komisia ekonomicko-finančná :
  predseda: Marta Bujnová
  členovia komisie: Rudolf Bujna a Ing. Milan Bujna
 

- komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:
  predseda: Rudolf Bujna
  členovia komisie: Dezider Kováčik a Štefan Hanuliak
 

- komisia pre školstvo, kultúru a šport:
  predseda: Beáta Bujnová
  členovia komisie: Marta Bujnová a Beáta Sekerešová
 

- komisia verejného poriadku:
  predseda: Dezider Kováčik
  členovia komisie: Ing. Milan Bujna a Beáta Sekerešová


- komisia sociálnych vecí a rodiny:
  predseda: Beáta Sekerešová
  členovia komisie: Rudolf Bujna a Beáta Bujnová

- osobitná komisia pre ochranu verejného záujmu:
  predseda: Ing. Milan Bujna
  členovia komisie: Marta Bujnová a Beáta Bujnová