Obec Rajčany


Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

23.05.2017 13:14

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor upozorňujú obyvateľov na dopúšťania sa priestupku zaburinenie pozemkov, ktoré si môžete prečítať tu: Zaburinenie pozemkov-upozornenie.pdf

—————

Späť