Obec Rajčany


NÁVRH VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov k voľbám

03.08.2017 09:14

môžte si ho pozrieť tu: Všeobecne záväzné nariadenia

—————

Späť