Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Pozvánka na divadelné predstavenie 8.6.2019

Pozývame všetkých do Kultúrneho domu Gaudium v Rajčanoch na divadelné predstavenie ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, ktoré sa bude konať dňa 8. júna 2019 o 18:00 hod. celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Rajčany celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň detí

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do areálu futbalového ihriska v Rajčanoch dňa 31.5.2019 o 16:00 hod. na zábavný detský program pri príležitosti dňa detí. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň matiek

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky mamičky, babičky a tety na stretnutie ku dňu matiek dňa 12. mája 2019 o 16:00 hodine do sály KD v Rajčanoch.
celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stavanie mája

Obecný úrad Rajčany pozýva pred Obecný úrad Rajčany na tradičné stavanie mája dňa 27.4.2019 o 19:00 hod.
celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby sa budú konať 25. mája 2019. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta Slovesnkej republiky

Voľby sa budú konať 16. marca 2019. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie o postupe pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej

určenej na súkromnú domácu spotrebu od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na detský karneval

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do Kultúrneho domu Gaudium na detský karneval dňa 8.3.2019 o 15:30 hod. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam z Okresného úradu Topoľčany pre nájomcov poľnohospodárských pozemkov

Podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení: „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.“ celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozpis vývozov odpadu na rok 2019

Separovaný zber 2019 celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom

Obecný úrad Rajčany srdečne pozýva všetky deti dňa 5.12.2018, t.j. v stredu o 15:45 hod. pred sálu KD Gaudium na stretnutie so sv. Mikulášom. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch, ktoré sa uskutoční dňa 1.decembra 2018 (sobota) o 16,30 hod. v sále Kultúrneho domu Gaudium v Rajčanoch s týmto programom :
celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje občanom: celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Počet zapísaných voličov: 451
Počet vydaných obálok: 226
Počet platných hlasov za starostu: 187
Počet platných hlasov za poslancov OcZ: 218

Volebná účasť v obci Rajčany: 50,11 % celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie dôchodcov

Srdečne pozývame našich spoluobčanov dôchodcov dňa 14. októbra 2018, t.j. v nedeľu o 15:00 hod. do sály KD GAUDIUM Rajčany na posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším spojené s kultúrnym programom Roba Kajzera a občerstvením.
celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby sa budú konať 10. novembra 2018. Bližšie informácie v prílohe: celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

pozvánka na hodové slávnosti 1.9.2018

pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 1.9.2018 od 16:00 hod. v parku okolo kultúrneho domu Gaudium. celý text

ostatné | 23. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Súťaž vo varení gulášu

Futbalisti TJ Rajčany a Obecný úrad Rajčany pozýva na 7. ročník súťaže vo varení guláša dňa 21. júla o 13:00 hodine do areálu futbalového ihriska v Rajčanoch. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - GENERÁLNY PARDON

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si do konca predĺženého termínu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb ZsVS, a.s..
Podrobnejšie v prílohe. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozbor vody Mechovička

vzorka vody bola odobratá 11.4.2018 a 25.4.2018. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ

dňa 25.5.2018 o 19:00 hod. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň matiek

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky mamičky, babičky a tety na stretnutie ku dňu matiek dňa 13. mája o 16:00 hodine do sály KD v Rajčanoch. celý text

ostatné | 3. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Kalendár podujatí MAS SOTDUM 2018

pozývame Vás na podujatia organizované obcami, ktoré sú členmi MAS SOTDUM. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stavanie mája

Obecný úrad Rajčany pozýva pred Obecný úrad Rajčany na tradičné stavanie mája dňa 28.4.2018 o 19:00 hod. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na detský karneval

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do Kultúrneho domu Gaudium na detský karneval dňa 9.2.2018 o 16:30 hod. celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozpis odvozov odpadu rok 2018

Separovaný odpad celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom

Obecný úrad Rajčany srdečne pozýva všetky deti dňa 3.12.2017, t.j. v nedeľu o 16:00 hod. do sály KD Gaudium na stretnutie so sv. Mikulášom, spojené s divadelným predstavením. celý text

ostatné, náš tip | 29. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná