Obec Rajčany


Aktuality

15.08.2017 12:52

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie OcZ

Obec Rajčany – Obecný úrad 956 32  Rajčany 129   V Rajčanoch 15.8.2017   P O Z V Á N K A   V súlade s § 13 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších...

—————

03.08.2017 09:17

NÁVRH VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb

môžte si ho pozrieť tu: Všeobecne záväzné nariadenia

—————

03.08.2017 09:14

NÁVRH VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov k voľbám

môžte si ho pozrieť tu: Všeobecne záväzné nariadenia

—————

29.06.2017 15:27

Voľby do VÚC 4.11.2017

Informácie pre voličov nájdete tu!

—————

23.05.2017 13:14

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor upozorňujú obyvateľov na dopúšťania sa priestupku zaburinenie pozemkov, ktoré si môžete prečítať tu: Zaburinenie pozemkov-upozornenie.pdf

—————

16.05.2017 09:36

Pozvánka - DEŇ DETÍ

Pozývame všetky deti do areálu futbalového ihriska dňa 2.6.2017 o 16:00 hod. Pozvánka - Deň detí 2017.pdf

—————

04.05.2017 11:05

Deň matiek - pozvánka

pozývame všetky mamičky na posedenie ku dňu matiek dňa 13.5.2017 o 16:00 hod. do kultúrneho domu Gaudium. Deň matiek 2017-pozvánka.pdf

—————

27.03.2017 09:40

Pozvánka na veľkonočné tvorivé dielne pre deti

uskutočnia sa dňa 7.4.2017, t.j. v piatok o 15:00 hod. v kultúrnom dome Gaudium. pozvánka-veľkonočné tvorivé dielne-Rajčany.pdf

—————

01.02.2017 10:39

Pozvánka na detský karneval

Pozývame všetky deti dňa 10. februára 2017, t.j. v piatok o 16:00 hod. do kultúrneho domu Gaudium na detský karneval. pozvánka-karneval 2017.pdf

—————

13.12.2016 15:03

Vývoz separovaného odpadu na rok 2017

Rajčany odvoz odpadu 2017.pdf

—————